MyTube - сообщество

Mytube.uz

Фойдаланувчилар рейтинги

Рейтинг Обрў Фаоллик Сифат
Фойдаланувчи ҳақида Sam74Sam7418789 роликов 1 1 1 3
Фойдаланувчи ҳақида tirangigatirangiga10587 роликов 2 2 4 1
Фойдаланувчи ҳақида ElenaElena9860 роликов 3 5 5 2
Фойдаланувчи ҳақида NanukNanuk14107 роликов 4 13 2 4
Фойдаланувчи ҳақида baxikbaxik12 роликов 5 4 7 8
Фойдаланувчи ҳақида karnodkarnod4840 роликов 6 7 9 7
Фойдаланувчи ҳақида MediaMedia14841 роликов 7 17 3 6
Фойдаланувчи ҳақида srkirasrkira3918 роликов 8 9 10 12
Фойдаланувчи ҳақида KinoMegaKinoMega3555 роликов 9 10 13 11
Фойдаланувчи ҳақида championattvchampionattv7072 роликов 10 25 11 10
Саҳифалар:

Поиск пользователя

Рейтинглар қандай қурилган


Фойдаланувчилар рейтинги - оммавийликнинг умумий кўрсаткичи. Рейтингдаги ўринга бир нечта омиллар: обрў, фаоллик ва сифат таъсир кўрсатади.

Обрў фойдаланувчини неча марта дўстларга қўшишгани, шунингдек бошқалар томонидан унинг роликларига қолдирилган шарҳлар сонига боғлиқ бўлади.

Фаоллик фойдаланувчи янги роликни қўшганида ва шарҳлар ёзганида ошиб боради.

Сифат видеороликларнинг оммавийлигига ва бошқа фойдаланувчилар қанчалик улар учун овоз беришлари ва сайланмага қўшишларига боғлиқ.
Паролни унутдингизми?
muloqot.uzКирингКиринг