Mytube.uz

Фойдаланувчилар рейтинги

Рейтинг Обрў Фаоллик Сифат
Фойдаланувчи ҳақида tirangigatirangiga9649 роликов 1 2 3 1
Фойдаланувчи ҳақида baxikbaxik6994 роликов 2 1 2 4
Фойдаланувчи ҳақида Sam74Sam7410552 роликов 3 3 1 5
Фойдаланувчи ҳақида ElenaElena11704 роликов 4 7 5 3
Фойдаланувчи ҳақида NanukNanuk14465 роликов 5 10 4 2
Фойдаланувчи ҳақида karnodkarnod6086 роликов 6 6 6 7
Фойдаланувчи ҳақида HanniHanni4183 роликов 7 5 10 17
Фойдаланувчи ҳақида AnisaAnisa6348 роликов 8 8 7 18
Фойдаланувчи ҳақида srkirasrkira2948 роликов 9 18 11 11
Фойдаланувчи ҳақида KinoMegaKinoMega2741 роликов 10 19 15 8
Саҳифалар:

Поиск пользователя

Рейтинглар қандай қурилган


Фойдаланувчилар рейтинги - оммавийликнинг умумий кўрсаткичи. Рейтингдаги ўринга бир нечта омиллар: обрў, фаоллик ва сифат таъсир кўрсатади.

Обрў фойдаланувчини неча марта дўстларга қўшишгани, шунингдек бошқалар томонидан унинг роликларига қолдирилган шарҳлар сонига боғлиқ бўлади.

Фаоллик фойдаланувчи янги роликни қўшганида ва шарҳлар ёзганида ошиб боради.

Сифат видеороликларнинг оммавийлигига ва бошқа фойдаланувчилар қанчалик улар учун овоз беришлари ва сайланмага қўшишларига боғлиқ.
Паролни унутдингизми?
muloqot.uzКирингКиринг