Mytube.uz

Фойдаланувчилар рейтинги

Рейтинг Обрў Фаоллик Сифат
Фойдаланувчи ҳақида tirangigatirangiga9282 роликов 1 2 3 1
Фойдаланувчи ҳақида baxikbaxik6889 роликов 2 1 2 3
Фойдаланувчи ҳақида Sam74Sam749454 роликов 3 3 1 5
Фойдаланувчи ҳақида NanukNanuk13577 роликов 4 10 4 2
Фойдаланувчи ҳақида ElenaElena10668 роликов 5 8 5 4
Фойдаланувчи ҳақида karnodkarnod5681 роликов 6 6 6 7
Фойдаланувчи ҳақида HanniHanni4183 роликов 7 5 10 17
Фойдаланувчи ҳақида AnisaAnisa6348 роликов 8 7 7 18
Фойдаланувчи ҳақида srkirasrkira2889 роликов 9 18 11 11
Фойдаланувчи ҳақида KinoMegaKinoMega2741 роликов 10 19 14 8
Саҳифалар:

Поиск пользователя

Рейтинглар қандай қурилган


Фойдаланувчилар рейтинги - оммавийликнинг умумий кўрсаткичи. Рейтингдаги ўринга бир нечта омиллар: обрў, фаоллик ва сифат таъсир кўрсатади.

Обрў фойдаланувчини неча марта дўстларга қўшишгани, шунингдек бошқалар томонидан унинг роликларига қолдирилган шарҳлар сонига боғлиқ бўлади.

Фаоллик фойдаланувчи янги роликни қўшганида ва шарҳлар ёзганида ошиб боради.

Сифат видеороликларнинг оммавийлигига ва бошқа фойдаланувчилар қанчалик улар учун овоз беришлари ва сайланмага қўшишларига боғлиқ.
Паролни унутдингизми?
muloqot.uzКирингКиринг