MyTube - сообщество

Mytube.uz

Фойдаланувчилар рейтинги

Рейтинг Обрў Фаоллик Сифат
Фойдаланувчи ҳақида Sam74Sam7418684 роликов 1 1 1 4
Фойдаланувчи ҳақида tirangigatirangiga11255 роликов 2 2 4 1
Фойдаланувчи ҳақида baxikbaxik12 роликов 5 3 6 6
Фойдаланувчи ҳақида ElenaElena12484 роликов 3 4 5 3
Фойдаланувчи ҳақида akumaSenseiakumaSensei1262 роликов 25 5 21 83
Фойдаланувчи ҳақида karnodkarnod5807 роликов 6 6 8 7
Фойдаланувчи ҳақида Demon93Demon932246 роликов 13 7 29 21
Фойдаланувчи ҳақида NanukNanuk22086 роликов 4 8 2 2
Фойдаланувчи ҳақида srkirasrkira3800 роликов 7 9 9 12
Фойдаланувчи ҳақида KinoMegaKinoMega3555 роликов 9 10 11 11
Саҳифалар:

Поиск пользователя

Рейтинглар қандай қурилган


Фойдаланувчилар рейтинги - оммавийликнинг умумий кўрсаткичи. Рейтингдаги ўринга бир нечта омиллар: обрў, фаоллик ва сифат таъсир кўрсатади.

Обрў фойдаланувчини неча марта дўстларга қўшишгани, шунингдек бошқалар томонидан унинг роликларига қолдирилган шарҳлар сонига боғлиқ бўлади.

Фаоллик фойдаланувчи янги роликни қўшганида ва шарҳлар ёзганида ошиб боради.

Сифат видеороликларнинг оммавийлигига ва бошқа фойдаланувчилар қанчалик улар учун овоз беришлари ва сайланмага қўшишларига боғлиқ.
Паролни унутдингизми?
muloqot.uzКирингКиринг