MyTube - сообщество

Mytube.uz

Фойдаланувчилар рейтинги

Рейтинг Обрў Фаоллик Сифат
Фойдаланувчи ҳақида filusfilus1354 роликов 61 101 57 66
Фойдаланувчи ҳақида MydayUZMydayUZ2642 роликов 62 171 32 21
Фойдаланувчи ҳақида will2dwill2d733 роликов 63 63 88 77
Фойдаланувчи ҳақида DmitryDmitry820 роликов 64 64 112 60
Фойдаланувчи ҳақида narzullanarzulla838 роликов 65 102 91 47
Фойдаланувчи ҳақида DefendorDefendor659 роликов 66 32 59 149
Фойдаланувчи ҳақида vened01vened011559 роликов 67 169 27 45
Фойдаланувчи ҳақида stepanuzstepanuz1002 роликов 68 105 65 72
Фойдаланувчи ҳақида Ger977Ger9771109 роликов 69 141 70 37
Фойдаланувчи ҳақида hotpointhotpoint933 роликов 70 87 66 101
Саҳифалар:

Поиск пользователя

Рейтинглар қандай қурилган


Фойдаланувчилар рейтинги - оммавийликнинг умумий кўрсаткичи. Рейтингдаги ўринга бир нечта омиллар: обрў, фаоллик ва сифат таъсир кўрсатади.

Обрў фойдаланувчини неча марта дўстларга қўшишгани, шунингдек бошқалар томонидан унинг роликларига қолдирилган шарҳлар сонига боғлиқ бўлади.

Фаоллик фойдаланувчи янги роликни қўшганида ва шарҳлар ёзганида ошиб боради.

Сифат видеороликларнинг оммавийлигига ва бошқа фойдаланувчилар қанчалик улар учун овоз беришлари ва сайланмага қўшишларига боғлиқ.
Паролни унутдингизми?
muloqot.uzКирингКиринг