MyTube - сообщество

Mytube.uz

Фойдаланувчилар рейтинги

Рейтинг Обрў Фаоллик Сифат
Фойдаланувчи ҳақида tirangigatirangiga10879 роликов 6 2 3 1
Фойдаланувчи ҳақида ElenaElena12484 роликов 10 4 4 2
Фойдаланувчи ҳақида NanukNanuk21607 роликов 14 9 2 3
Фойдаланувчи ҳақида Sam74Sam7417180 роликов 6 1 1 4
Фойдаланувчи ҳақида baxikbaxik12 роликов 13 3 5 5
Фойдаланувчи ҳақида Extreme3523Extreme35232646 роликов 53 25 22 6
Фойдаланувчи ҳақида karnodkarnod6252 роликов 21 6 8 7
Фойдаланувчи ҳақида KinoMegaKinoMega4327 роликов 26 8 10 8
Фойдаланувчи ҳақида MediaMedia9911 роликов 42 27 6 9
Фойдаланувчи ҳақида championattvchampionattv3074 роликов 59 24 25 10
Саҳифалар:

Поиск пользователя

Рейтинглар қандай қурилган


Фойдаланувчилар рейтинги - оммавийликнинг умумий кўрсаткичи. Рейтингдаги ўринга бир нечта омиллар: обрў, фаоллик ва сифат таъсир кўрсатади.

Обрў фойдаланувчини неча марта дўстларга қўшишгани, шунингдек бошқалар томонидан унинг роликларига қолдирилган шарҳлар сонига боғлиқ бўлади.

Фаоллик фойдаланувчи янги роликни қўшганида ва шарҳлар ёзганида ошиб боради.

Сифат видеороликларнинг оммавийлигига ва бошқа фойдаланувчилар қанчалик улар учун овоз беришлари ва сайланмага қўшишларига боғлиқ.
Паролни унутдингизми?
muloqot.uzКирингКиринг