Mytube.uz

Фойдаланувчилар рейтинги

Рейтинг Обрў Фаоллик Сифат
Фойдаланувчи ҳақида cappucinocappucino2806 роликов 21 19 17 56
Фойдаланувчи ҳақида HanniHanni4183 роликов 22 43 27 25
Фойдаланувчи ҳақида Fatimka91Fatimka912984 роликов 23 15 18 62
Фойдаланувчи ҳақида GENERATORGENERATOR4593 роликов 24 38 21 39
Фойдаланувчи ҳақида akumaSenseiakumaSensei1262 роликов 25 5 19 74
Фойдаланувчи ҳақида sorachasoracha2487 роликов 26 33 22 50
Фойдаланувчи ҳақида NanukNanuk2739 роликов 27 17 24 73
Фойдаланувчи ҳақида RamaipanditdasRamaipanditdas4105 роликов 28 31 33 55
Фойдаланувчи ҳақида AzifaAzifa1768 роликов 29 25 47 49
Фойдаланувчи ҳақида jackmaxjackmax813 роликов 30 42 59 22
Саҳифалар:

Поиск пользователя

Рейтинглар қандай қурилган


Фойдаланувчилар рейтинги - оммавийликнинг умумий кўрсаткичи. Рейтингдаги ўринга бир нечта омиллар: обрў, фаоллик ва сифат таъсир кўрсатади.

Обрў фойдаланувчини неча марта дўстларга қўшишгани, шунингдек бошқалар томонидан унинг роликларига қолдирилган шарҳлар сонига боғлиқ бўлади.

Фаоллик фойдаланувчи янги роликни қўшганида ва шарҳлар ёзганида ошиб боради.

Сифат видеороликларнинг оммавийлигига ва бошқа фойдаланувчилар қанчалик улар учун овоз беришлари ва сайланмага қўшишларига боғлиқ.
Паролни унутдингизми?
muloqot.uzКирингКиринг