Mytube.uz

Фойдаланувчилар рейтинги

Рейтинг Обрў Фаоллик Сифат
Фойдаланувчи ҳақида tirangigatirangiga9047 роликов 2 3 3 1
Фойдаланувчи ҳақида Sam74Sam7418809 роликов 1 1 1 2
Фойдаланувчи ҳақида Extreme3523Extreme35231766 роликов 12 30 31 3
Фойдаланувчи ҳақида PANORAMAUZPANORAMAUZ7912 роликов 8 24 6 4
Фойдаланувчи ҳақида baxikbaxik12 роликов 3 4 5 5
Фойдаланувчи ҳақида karnodkarnod5308 роликов 4 6 10 6
Фойдаланувчи ҳақида championattvchampionattv8658 роликов 10 27 4 7
Фойдаланувчи ҳақида KinoMegaKinoMega3555 роликов 6 10 12 8
Фойдаланувчи ҳақида topfilmuztopfilmuz2449 роликов 19 52 28 9
Фойдаланувчи ҳақида srkirasrkira4031 роликов 5 9 9 10
Саҳифалар:

Поиск пользователя

Рейтинглар қандай қурилган


Фойдаланувчилар рейтинги - оммавийликнинг умумий кўрсаткичи. Рейтингдаги ўринга бир нечта омиллар: обрў, фаоллик ва сифат таъсир кўрсатади.

Обрў фойдаланувчини неча марта дўстларга қўшишгани, шунингдек бошқалар томонидан унинг роликларига қолдирилган шарҳлар сонига боғлиқ бўлади.

Фаоллик фойдаланувчи янги роликни қўшганида ва шарҳлар ёзганида ошиб боради.

Сифат видеороликларнинг оммавийлигига ва бошқа фойдаланувчилар қанчалик улар учун овоз беришлари ва сайланмага қўшишларига боғлиқ.
Паролни унутдингизми?
muloqot.uzКирингКиринг